Warunki korzystania

Warunki Korzystania

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami Korzystania ("Warunki") przed rozpoczęciem korzystania ze strony http://www.bociekmeble.pl ("Serwisu") zarządzanej przez ​ Bociek Meble SP. Z O.O. , administratorem danych osobowych jest Bociek Meble Sp. Z O.O. z siedzibą : Górsk ul.Długa 9 .

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowują ważność po wygaśnięciu, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych w za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Prawo Rządowe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem europejskim, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi i zastępują i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy mieć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę a związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.